• VISIONAIR SPREKER & TRENDWATCHER

    Trendwatcher en Top spreker Adjiedj Bakas biedt evenementen inspiratie, verdieping en infotainment. Prikkelend, met warmte en humor neemt
    hij het publiek mee in de kansrijke toekomst. Hij verhaalt over elk gewenst onderwerp met "out of the box" denken.
    Jaarlijks bezoeken 150.000 mensen zijn lezingen in binnen- en buitenland. Bekend van Telegraaf, NRC, Volkskrant en Radio 1.

DEZE BEDRIJVEN GINGEN U VOOR:

Lezingen

  • alle lezingen
  • STANDAARD LEZINGEN
  • BRANCHELEZINGEN
  • MAATWERK
foto van Trends 2021

Trends 2021

What’s next? 2021, het Jaar van de Os, wordt een jaar van voortploeteren, zowel voor burgers als ondernemers. Wie de kracht en het doorzettingsvermogen van de os heeft, heeft een prima jaar.

Lees verder  
foto van De Toekomst van Energie

De Toekomst van Energie

Er is plenty energie voor iedereen en die energie kan de komende tijd gewonnen worden op slimmere manieren, waardoor een tijdperk aanbreekt van permanent goedkope energie. Thorium MSR Centrales leveren straks spotgoedkope energie, en ook getijdenenergie en energie uit zeewier en zeegolven komen eraan. Zonne-energie wordt steeds goedkoper, aardwarmte gaat bijdragen aan onze energievoorziening, geothermie wordt belangrijker en ook energie-efficiëntie wordt beter. Goedkope energie zorgt voor het einde van oude verdienmodellen in de energiebranche, maar leidt ook tot het einde van windenergie in de huidige vorm.

Lees verder  
foto van Ziel in de Zorg

Ziel in de Zorg

We transformeren naar een nieuwe samenleving met andere tijdbestedingen, andere machtsverhoudingen, andere visies op bezit en gezondheid en een andere invulling van het begrip solidariteit. Technologische disrupties dwingen innovatie af. De technologische vooruitgang kent winnaars en verliezers. Adaptievermogen, flexibiliteit, inlevingsvermogen en het vermogen snel samenwerkingen aan te gaan, bepalen voor een belangrijk deel of iemand wel of niet succes heeft. Het omarmen en implementeren van nieuwe technologie en tegelijkertijd vasthouden aan de menselijke maat is daarbij een belangrijke uitdaging, met name in de gezondheidszorg. Veel is nog onduidelijk. Hoe zien ziekenhuis en artsenpraktijk van de toekomst er uit? Die verandering gaat verder dan een instrumentele benadering waarbij de gewenste uitkomst bijvoorbeeld een app is. De impact van de digitale transformatie van de samenleving zal ook in de gezondheidszorg gestalte moeten krijgen, met als richtlijn de zogenoemde Triple Aim (

Lees verder  
foto van De Digitale Transformatie

De Digitale Transformatie

De Digitale Transformatie breekt nu echt door. Ze wordt door bedrijven strategisch ingezet om hun operationele organisatie efficiënter te maken, om hun waardenpropositie te verbeteren en om klanttevredenheid nog meer centraal te stellen. Slechts 27 procent van de bedrijven heeft een samenhangende digitale strategie. Digitaal Darwinisme wordt echter de norm: ‘verander of verdwijn’. Het moment is bereikt dat alle grote digitale trends hun tipping point hebben bereikt. Social, Mobile, Analytics en Cloud (SMAC) zijn allen volwassen geworden, vloeien in elkaar over en versterken elkaar wederzijds: een nexus of forces. Hieraan worden nu Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en Virtual Reality (VR) toegevoegd, technologieën die voor nog meer versnelling zorgen. Ze versterken elkaar en vormen een digitale storm die met verwoestend effect over het bedrijfsleven raast. Oude verdienmodellen verdwijnen, nieuwe komen ervoor in de plaats.

Lees verder  
foto van De Toekomst van het Platteland

De Toekomst van het Platteland

Het platteland is zichzelf opnieuw aan het uitvinden en heeft uitzicht op een nieuwe toekomst. Nu al is het platteland in trek bij startende internetondernemers en MKB’ers. Ook jongeren trekken in verschillende Europese landen, vaak uit financiële overwegingen, weer naar demografische krimpgebieden, waar de huizenprijzen en de kosten van levensonderhoud nog te behappen zijn. Op naar rurbanisatie en e-towns dus. In deze lezing worden trends en kansen voor het platteland in kaart gebracht.

Lees verder  
foto van Farm & Food

Farm & Food

No farmers no food. De wereldbevolking groeit met netto 220.000 mensen per dag. Aan de sector Farm & Food de uitdaging om in 2050 zo’n 9 miljard mensen lekker en gezond eten te bieden tegen een redelijke prijs en op een duurzame manier, conform COP21, het Klimaatakkoord van Parijs. De komende 40 jaar is er meer voedsel nodig dan afgelopen 4.000 jaar. Nederlandse boeren produceren zo efficiënt, dat zij een voorbeeld zijn voor de wereld. Tegelijkertijd willen steeds minder jongeren boer worden. Wat is de toekomst van boeren? En hoe ontwikkelt de Farm & Food branche zich, mede in het licht van de huidige digitalisering?

Lees verder  
foto van Overheid van Morgen

Overheid van Morgen

De maatschappij, dat zijn wij burgers samen. En om iedere burger zo goed mogelijk zijn of haar talenten te laten ontplooien, is er behoefte aan een overheid die burgers faciliteert en niet als hindermacht functioneert. In de participatiemaatschappij die nu in ontwikkeling is, zullen groepen van 150 burgers (‘stammen’) steeds meer zelf kunnen organiseren, net als 12.000 jaar geleden, toen we ook nog in stammen leefden. De meeste bestemmingsplannen die we nu kennen, stammen uit vervlogen tijden, terwijl er nu een ware revolutie gaande is, die van de Digitale Transformatie. Feitelijk zouden alle bestemmingsplannen de komende vijf jaar moeten worden vrijgegeven, om vervolgens nieuwe bestemmingsplannen te ontwikkelen.

Lees verder  
foto van A New Future for Finance

A New Future for Finance

Money makes the world go around. Dat is en blijft zo. Maar waar in de VS ondernemers al 80 procent lenen buiten banken om, is dat in ons land nog maar 20 procent. Toch gaan we door Bazel-III en straks Bazel-IV toe naar het Amerikaanse systeem van kredietverlening. Fintech is aan een opmars bezig. De blockchaintechnologie zorgt voor de komst van nieuwe munten. In Duitsland kan je je hypotheek al via peer2peer-banking bij elkaar scharrelen. Wat wordt de toekomst van banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en private wealth managers?

Lees verder  
foto van Onderwijs voor Morgen

Onderwijs voor Morgen

Het onderwijs moet kinderen opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Dat betekent dat volop gebruik moet worden gemaakt van de digitalisering om gepersonaliseerd onderwijs te creëren, geschikt om op maat het talent van ieder kind te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt de menselijke maat belangrijker dan ooit. Alleen een inspirerende docent kan jongeren boeien en passie voor zijn vakgebied bijbrengen. Toekomstbestendig onderwijs herwaardeert geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich immers altijd, alleen de vorm waarop dat gebeurt is anders. Hoe kunnen scholen en leraren zich voorbereiden op deze nieuwe tijd?

Lees verder  
foto van De Toekomst van Vastgoed

De Toekomst van Vastgoed

De bevolking in veel Europese regio’s krimpt. En steeds meer mensen wonen alleen in de single people society. Alleen wonen wordt duurder, zeker voor senioren, nu de pensioenen gaan krimpen. Woongroepen en meergeneratiewoningen hebben dus de toekomst. Twintigers die zelfstandig woonden, keren terug naar het ouderlijk huis: de kangoeroekinderen. Nu we vaker thuis gaan werken, moet ook de thuiswerkplek Arbo bestendig zijn. Maar we gaan ook anders werken, de portable werkplek komt op. De vervaging van vastgoedfuncties maakt dat eigenlijk alle bestemmingsplannen 5 jaar vrijgegeven moeten worden, om de grote transitie in de samenleving mogelijk te maken. Tegelijkertijd zorgt de lage rente (dat duurt nog wel 40 jaar) ervoor dat beleggen in vastgoed en (landbouw)grond interessanter wordt. (Ver)bouwen verandert door 3d printen, zelf herstellend beton en nog meer nieuws.

Lees verder  
foto van De Toekomst van Mobiliteit

De Toekomst van Mobiliteit

Ruim 100 jaar geleden reisden we minder dan 30 kilometer per jaar. Nu minimaal 30.000 km per jaar, exclusief vliegverkeer. 7 En straks 9 miljard mensen die op pad zijn, groeiend toerisme en tegelijkertijd meer virtuele mogelijkheden dan ooit tevoren. Vergaderen via Skype of andere videoconferentie-methoden, virtual reality waardoor je je waant in een andere regio terwijl je gewoon thuis zit. Zelfsturende auto’s en vrachtwagens, drones die je huis meenemen naar je vakantiebestemming, motoren die tevens boot zijn en nog meer recombinaties van mobiliteitsvormen. Maar kunnen we via de hyperloop straks in extreme korte tijd reizen? Komen er nieuwe supersonische vliegtuigen? Wat doet de terreurdreiging met reizen? En de vermenging van bacteriën uit de hele wereld, die zich tegen de mens keren. Maakt dat dat we straks minder reizen?

Lees verder  
foto van Kopzorg

Kopzorg

Depressie is nu net zo endemisch in onze maatschappij als de Pest in de Middeleeuwen.

Lees verder  
foto van The New Renaissance

The New Renaissance

Most people don’t want a future, most people want todays’ life to carry on for the next thirty years, without anything changing. Yet in the next fifty years, more will change, than in the past 500 years.

Lees verder  
foto van Megatrends China

Megatrends China

Iedere Nederlandse ondernemer krijgt de komende tijd op een of andere manier te maken met China. Zoals de 20e eeuw de Amerikaanse Eeuw was, wordt de 21e eeuw de Chinese Eeuw. De meeste megatrends zijn daarom ook Chinese megatrends. Dit populair-wetenschappelijke boek brengt in kaart wat de Chinese ambities en trends zijn op het gebied van economie, handel, technologie, digitalisering, food&health, toerisme, geopolitiek, veiligheid, transport en logistiek. Nederlandse ondernemers, zowel in het grootbedrijf als in het mkb, kunnen hun voordeel doen met deze Trendlezing van Adjiedj Bakas, die al in 2005 in zijn eerste bestseller Megatrends Nederland de opkomst van China duidde.

Lees verder  
foto van Vermetel

Vermetel

Van een rijstdorp in Suriname vertrok een jongen naar Europa om daar een internationaal vermaarde trendwatcher en goeroe te worden. Wat voor man is hij geworden en hoe heeft hij zakelijk succes vergaard? Het leven van Adjiedj Bakas verteld door familie, vrienden, buren in Suriname en door zijn nieuwe vramilie

Lees verder  
foto van De Toekomst van Leiderschap

De Toekomst van Leiderschap

Leiderschap in deze overgangstijd, inspelend op de Emotionele Revolutie, de Digitale Transformatie, het renteloze tijdperk, handelsoorlogen, slowbalisering en de opkomst van China.

Lees verder  
foto van Kapitalisme & Slowbalisering

Kapitalisme & Slowbalisering

Het kapitalisme is het beste dat de mens ooit bedacht. Dankzij het kapitalisme konden we ons als mensheid in de laatste 500 jaar vele malen sneller ontwikkelen dan in de 5.000 jaar ervoor. We leven nu langer en in een betere conditie, we zijn welvarender (ook de armen zijn er beter aan toe), we realiseren meer innovaties en hebben in de huidige kenniseconomie de beschikking over ongekende hoeveelheden informatie en kennis. What’s next?

Lees verder  
foto van Megatrends MKB

Megatrends MKB

Van de Nederlandse bedrijven is maar liefst 97 procent MKB. MKB-ers zorgen voor 47,5 procent van de omzet van het totale Nederlandse bedrijfsleven en van de bedrijven met eigen R&D-activiteiten is maar liefst 97 procent afkomstig uit het MKB. Niemand praat over ondernemerschap als een lifestyle, maar toch is dat precies wat het is. Bakas ontwikkelde deze lezing, gebaseerd op het gelijknamige boek, voor ondernemersverenigingen of voor klantenbijeenkomsten van banken en accountants waar veel MKB-ers komen. Bakas kent het MKB als geen ander. In het schaduwkabinet van ondernemersvereniging ONL is hij schaduwminister van Innovatie.

Lees verder  
foto van Megatrends Werk

Megatrends Werk

Volgens de gezaghebbende Singularity University verliest de komende 10 tot 15 jaar ruim 80 procent van de mensen hun huidige baan. Oude banen verdwijnen, nieuwe komen ervoor in de plaats. Sinds 1850 werd de werkweek steeds verder ingekort ,van 70 uur toen naar 35 uur nu. We koersen af op een nog kortere werkweek, herverdeling van betaald en onbetaald werk in de participatiesamenleving en recht op betaald werk voor minimaal een dag per week, als alternatief voor uitkeringen en basisinkomen. De toekomst van werk wordt een hele andere dan menigeen nu nog denkt.

Lees verder  
Maatwerl lezingen

Lezingen, volledig op maat gesneden

Naast een aantal standaard lezingen, kan Adjiedj Bakas ook voor elk wenselijk onderwerp een lezing op maat verzorgen voor uw bedrijf of organisatie. Op basis van uw briefing en een (telefonisch) voorgesprek, bereidt hij dan een presentatie voor die geheel bij u past. Daarin wordt ook beeldmateriaal van u geïntegreerd. Perfect maatwerk, voor een evenement op maat.  

Meer weten of een lezing boeken?

Bel of mail dan naar Ralph Uittenbogaard. Hij kan u alles vertellen over de lezingen, de mogelijkheden, tarieven en U kunt uw publiek verblijden met een Bakas-trendboek in een reguliere of maatwerk-editie. Lezing+boeken kunnen tegen een aantrekkelijke prijs gecombineerd worden.  Bel: (020) 627 10 17 of mail naar  info@dextervisions.nl

Lees verder  

Lezing boeken of meer info?

Trendwatcher Adjiedj Bakas is een veelgevraagd spreker, dagvoorzitter en tafelgast op congressen, evenementen, seminars en andere oploopjes. Zijn energieke, positieve presentaties worden desgewenst op maat van de klant en het publiek gesneden. Bakas is provocerend en altijd positief, juist in deze tijden van economische verandering. Volgens hem hebben we nu niet te maken met een crisis, maar met een nieuwe werkelijkheid. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem direct contact op
 

Video's

laatste nieuws

Op naar de Eeuw van de Burger

Lange tijd hadden machthebbers een monopolie op informatievoorziening, waardoor ze de bevolking moeiteloos konden besturen. Die tijd is voorgoed voorbij, ook al lijkt het erop dat veel politici en bestuurders...

Lees verder  

Nieuwsbrief mei 2017

Mijn lezingen brengen me op vele plaatsen en de afwisseling is vaak groot. Zo ging ik op een dag eind april ’s ochtends naar Brabant, om een groep van familiebedrijven toe te spreken, en vloog ik daarna...

Lees verder  

Een samenleving in meer versnellingen tegelijk

Burgers leven momenteel in vier versnellingen. In de hoogste versnelling, versnelling vier, zitten de mensen die (meer dan) fulltime werken en dat combineren met een gezinsleven, mantelzorg et cetera....

Lees verder  

Stel een Rijksadviesraad van Historici in

In 2015 adviseerde een commissie de staatssecretaris van Onderwijs om het geschiedenisonderwijs af te schaffen. Ik heb zelden zoiets doms gehoord. In 2017 is geschiedenis terug van weggeweest en belangrijker...

Lees verder  

© 2021 DEXTER VISIONS Website door: Gibreto