+31(0) 20 627 1017

info@dextervisions.nl

“10 ideeën voor de kabinetsformatie 2017” van trendwatcher Adjiedj Bakas

“10 ideeën voor de kabinetsformatie 2017” van trendwatcher Adjiedj Bakas

foto van “10 ideeën voor de kabinetsformatie 2017” van trendwatcher Adjiedj Bakas

 “10 ideeën voor de kabinetsformatie 2017” van trendwatcher Adjiedj Bakas

Politieke partijen krijgen zo vlak voor verkiezingen advies uit velerlei hoek. Wat die adviezen met elkaar gemeen hebben, is dat ze betrekking hebben op één regeerperiode. Veel problemen hebben echter behoefte aan een aanpak die meerdere regeerperiodes beslaat. Als partijloze, betrokken burger en trendwatcher richt Adjiedj Bakas zich bij zijn adviezen juist op de langere termijn.

In het onderstaand te downloaden document, getiteld “10 ideeën voor de kabinetsformatie 2017”, staan zijn adviezen op terreinen zo verschillend als economie, immigratie, duurzame energie, zingeving, democratie, digitalisering, pensioenen en arbeidsmarkt. De ideeën haken aan bij praktisch alle kleuren uit het politieke spectrum, en kunnen dus worden ingezet ongeacht de samenstelling van het nieuwe kabinet. Het zijn ideeën ter inspiratie, wat wil zeggen dat ze niet tot in detail zijn uitgewerkt. Dat betekent echter niet dat ze vrijblijvend zijn. Het zijn ideeën waar overheidsraden en -commissies verder mee aan de slag kunnen.

Het rapport is ondertussen verspreid onder fractievoorzitters.

Voor een handzaam uittreksel van de “10 ideeën”, klik hier

Voor het volledige rapport, klik hier

© 2021 DEXTER VISIONS Website door: Gibreto