+31(0) 20 627 1017

info@dextervisions.nl

Naar digitaal Darwinisme

Naar digitaal Darwinisme

foto van Naar digitaal Darwinisme

Bij eerdere technologische revoluties volgde op de ontwrichtende fase van de introductie altijd een fase van stabilisering, waarin bedrijven de kans kregen zich aan de nieuwe situatie aan te passen en opnieuw hun draai te vinden. Door de enorme snelheid waarmee vernieuwingen in de digitale technologie elkaar opvolgen is die stabiliseringsfase echter verdwenen. In plaats daarvan is sprake van een exponentiële groei, waarbij de ene verstoring op de andere volgt. Bedrijven die willen overleven hebben niet alleen een strategie voor de toekomst nodig, maar moeten ook bereid zijn om die strategie voortdurend aan te passen al naar gelang hun omgeving verandert. Ze moeten snel leren en niet proberen vast te houden aan de status quo, zelfs al staan ze in hoog aanzien in hun branche. Darwin stelde dat niet de grootste of de sterkste dieren overleven, maar de dieren die zich het best weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. In de digitale economie is het niet anders. Bedrijven die meebewegen op het woeste tij van de digitale ontwikkelingen zullen ervaren dat ze met visie, strategie en wendbaarheid veranderingen kunnen bijbenen. Ze maken deel uit van een evolutieproces dat weliswaar snel gaat, maar dat niet noodzakelijkerwijs tot hun uitsterven hoeft te leiden. Bedrijven die daarentegen stil blijven zitten, zullen de nieuwe tijd ervaren als een revolutie, als een proces dat de bestaande orde volledig uitvaagt. 

ICT wordt door bedrijven vooral gebruikt om hun organisatie- en productieprocessen efficiënter te maken, om waardevermeerdering te realiseren, om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en om de klant nog tevredener te maken. Volgens onderzoeksbureau Forrester heeft echter slechts 27 procent van de bedrijven een samenhangende digitale strategie. Dat wil zeggen: een strategie die beschrijft hoe toegevoegde waarde wordt gecreëerd in de digitale economie en hoe ICT wordt gebruikt om het business model sterker te maken. En dat terwijl we zijn aangekomen bij het moment waarop alle grote digitale trends hun tipping point bereiken. Social, Mobile, Analytics en Cloud (SMAC) zijn volwassen geworden, vloeien in elkaar over en versterken elkaar. Onderzoeksbureau Gartner noemt dit de nexus of forces. Hieraan worden nu internet of things (IoT), artificial intelligence (AI) en virtual reality (VR) toegevoegd: technologieën die voor nog meer versnelling gaan zorgen en die de digitale storm verder aanwakkeren. 

© 2021 DEXTER VISIONS Website door: Gibreto