+31(0) 20 627 1017

info@dextervisions.nl

Overheid van Morgen

Overheid van Morgen

foto van Overheid van Morgen

De samenleving heeft behoefte aan een ondernemende overheid. In Singapore en Zuid-Korea is een regelmatige personele uitwisseling tussen overheidsfunctionarissen en mensen uit het bedrijfsleven standaard. Goed presterende ambtenaren kunnen er ook een bonus verdienen. Waarom eigenlijk ook niet? Deze lezing gaat over de overheid van morgen. Bakas beschrijft de economische pijlers die de nieuwe welvaart voor Nederland kunnen genereren. Hij voorziet dat bedrijven en de vernieuwde overheid zeer hecht gaan samenwerken. Nieuw staatskapitalisme, zoals dat al in Zuid-Korea gebeurt. Volledige werkgelegenheid in ruil voor een ideaal klimaat voor bedrijvigheid. Gemeenten, provincies en waterschappen fuseren tot 50 stadstaten of regio’s. Die krijgen een grote mate van autonomie, zoals het Duitse Hamburg dat nu al heeft. De overheid wordt volledig geautomatiseerd: we krijgen digitale gemeentehuizen, zoals de gemeente Molenwaard nu al heeft. Betere service en kostenbesparing tegelijkertijd. Het politieke landschap zal blijvend opgeschud worden en uiteindelijk in niets meer lijken op wat het nu is. De EU implodeert en de E.E.G (het vroegere economisch samenwerkingsverband van Europese landen) keert terug. De overheid moet een steekhoudend antwoord formuleren op de demografische oorlogsvoering en massa-immigratie die nu plaatsvindt. En ze moet de verliezers van de vooruitgang in eigen land verder helpen. 

© 2021 DEXTER VISIONS Website door: Gibreto