+31(0) 20 627 1017

info@dextervisions.nl

Stel een Rijksadviesraad van Historici in

Stel een Rijksadviesraad van Historici in

foto van Stel een Rijksadviesraad van Historici in

In 2015 adviseerde een commissie de staatssecretaris van Onderwijs om het geschiedenisonderwijs af te schaffen. Ik heb zelden zoiets doms gehoord. In 2017 is geschiedenis terug van weggeweest en belangrijker dan ooit. Kissinger­-biograaf Niall Ferguson pleit ervoor dat regeringen en bestuurders van multinationals zich niet alleen laten adviseren door teams van economen, maar ook door een team van historici. Hij heeft gelijk. De geschiedenis herhaalt zich immers, alleen de vorm waarin dat gebeurt is steeds iets anders. Premier Rutte vergeleek in 2016 de volksverhuizing die Europa nu overrompelt met de volksverhuizing die in de vijfde eeuw een eind maakte aan het West­Romeinse Rijk, en in de vijftiende eeuw aan het Oost­Romeinse Rijk. Historicus Rutte heeft gelijk en toont de relevantie van geschiedenis aan. Dat zouden meer politici moeten doen.

Geschiedenis kan ons een hoop leren, en een van de grote lessen tegenwoordig is dat massamigratie in een context van oorlog, maatschappelijke desintegratie en armoede zelfs het sterkste rijk op de knieën kan krijgen. Uiteindelijk vernietigden vrij primitieve stammen als de Visigoten het eens onverwoestbaar lijkend Romeinse Rijk. Die Visigoten waren in de jaren voordat ze de Romeinen versloegen tijdens de Slag bij Andrianopolis (het huidige Edirne in het Europese deel van Turkije) het Romeinse Rijk al binnengekomen als vluchtelingen – ze probeerden de Hunnen te ontlopen die hun territorium in Oost-Europa waren binnengetrokken. Naar verluidt trokken meer dan 200.000 Visigoten over de Donau om bescherming te zoeken in Tracië, het huidige Macedonië. Dit werd door de leiding van het Romeinse Rijk ook goedgekeurd en de leider van de Visigoten, Fritigern, bekeerde zich tot het christendom. Maar de Visigoten werden slecht behandeld door corrupte Romeinse ambtenaren en kwamen na een ernstige hongersnood in opstand, waarna in de Slag bij Andrianopolis de strijd werd beslecht. De Visigoten zwermden vervolgens verder uit in het uiteengevallen West-Romeinse Rijk en vestigden zich uiteindelijk in Spanje en Zuidwest-Frankrijk. Mismanagement van een vluchtelingencrisis lag dus aan de basis van de val van het Romeinse Rijk.

Wie zouden de ‘corrupte Romeinse ambtenaren’ van vandaag de dag zijn? Zijn het de mensenhandelaren die goud geld verdienen aan de problemen van vluchtelingen? Of zijn het politici als Erdogan die onder dreiging van demografische oorlogsvoering een slaatje willen slaan uit de ellende van anderen?

Nadat het West-Romeinse Rijk was gevallen, kwam het centrum van het Romeinse Rijk te liggen in Constantinopel, het huidige Istanbul, maar ook die zetel viel op den duur door interne zwakte en toenemende druk vanuit het Oosten. Het waren dit keer geen vluchtelingen maar kolonisatoren die de strijd beslechtten. In 1453 versloeg de koloniserende macht van de Ottomanen, de huidige Turken, de Oost-Romeinse machthebbers.

Het lijkt erop alsof we momenteel te maken hebben met een combinatie van de val van het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. We hebben nu immers niet alleen te maken met vluchtelingen die ellende in hun eigen land ontvluchten (zoals de Visigoten die het West-Romeinse Rijk versloegen), maar onder de vluchtelingen gaan ook fundamentalistische kolonisatoren schuil, die hun islamitische rijk willen uitbreiden richting Europa (zoals de Ottomanen die het Oost-Romeinse Rijk versloegen). Ik zeg: laat ze hun interne strijd (tussen soennieten en sjiieten, en binnen die groepen weer tussen hardliners en rekkelijken) in eigen land uitvechten, en niet exporteren naar Europa. Ik pleit daarom voor het zo goed als het gaat afsluiten van de Europese buitengrenzen. In termen van de historische immigratie van de Visigoten: laat ze niet de Donau oversteken en een Vijfde Colonne in Europa vormen. In termen van de historische immigratie van de Ottomanen: laten we niet slap zijn, want dan lopen ze over ons heen.

Europa is, net als het Romeinse Rijk, een reus op lemen voeten en met poreuze grenzen. Wanneer een rijk echt groot wordt, is het lastig om alle grenzen te bewaken en ontstaan er gaten in de verdediging. De Chinezen bouwden hun Chinese Muur om af te zijn van poreuze grenzen en de Mongolen tegen te houden. Ook op andere plekken in de wereld blijken muren te werken en in de 21e eeuw komen ze helemaal terug, nu globalisering vertraagt tot slowbalisering.

Een adviesraad van historici kan de regering bijstaan, zoals andere adviesraden dat op eigen terreinen doen. Men kan het openbaar bestuur wijzen op parallellen en verschillen, adviseren over wat vroeger wel en niet werkte en nu wellicht hergebruikt zou kunnen worden.

© 2021 DEXTER VISIONS Website door: Gibreto