+31(0) 20 627 1017

info@dextervisions.nl

Op weg naar Vetocratie

Op weg naar Vetocratie

foto van Op weg naar Vetocratie

Eens in de vier jaar stemmen voor een nieuwe regering is een te schamele vorm van democratie, volgens veel burgers. Mensen zijn de besluitvorming door de elite spuugzat en willen wat meer in de melk te brokkelen hebben. Ze willen hun (tegen)stem laten horen wanneer er weer regels uit Brussel komen of wanneer Den Haag met maatregelen komt waar niemand op zit te wachten. De roep om referenda zie je overal in Europa terug. We zijn de decentrale besluitvorming zat en willen zelf betrokken worden bij het politieke proces. Ik zei het al in mijn vorige trendboekje: we gaan toe naar een verZwitsersing van onze democratie, inclusief de daar gebruikelijke referenda. Voor deze meer directe vorm van democratie, waarin een minderheid haar veto kan uitspreken, is ondertussen ook een woord verzonnen: vetocratie. Het was Francis Fukuyama die de term muntte. Een prachtwoord, waar we in 2017 nog veel over gaan horen! Natuurlijk komen referenda en andere vetocratische instrumenten met bezwaren. We zien dat nu bijvoorbeeld bij de besprekingen rond het handelsverdrag tussen de EU en Canada, genaamd Ceta. Een kleine minderheid in Europa, de Walen, keren zich tegen het verdrag en blokkeren zo iets wat de rest van Europa wel wil, of waar het in elk geval geen bezwaar tegen aantekent. Onbestuurbaarheid ligt zo op de loer. Maar tegelijkertijd toont vetocratie aan dat het volk zijn stem wil laten horen en politiek betrokken is. Bovendien moet het oude politieke systeem vernieuwen, en de opkomst van de vetocratie hoort daarbij. Waar we uiteindelijk uitkomen is nog niet duidelijk, maar verandering in ons politieke stelsel is een ontwikkeling die niet langer tegen te houden is. De representatieve democratie loopt ook in verkiezingsjaar 2017 op haar laatste benen. 

Overheden gaan burgers meer betrekken bij bestuur

Overheden kiezen in 2017 eieren voor hun geld en gaan meer aandacht besteden aan (het geluk van) burgers. Daartoe zal zij ook steeds vaker gaan samenwerken met die burgers. Burgerparticipatie is in, want zij zorgt voor draagvlak, iets waar de overheid een groot tekort aan heeft. De digitale transformatie heeft ervoor gezorgd dat de transparantie in onze wereld enorm is toegenomen. Burgers weten veel meer dan vroeger en geven weerwoord wanneer iets hun niet bevalt. Ze willen bovenal gezien en gehoord worden. De gemeente Zeist bedacht daar enkele jaren geleden een geweldige oplossing voor, die als een tweesnijdend zwaard niet alleen de burgers het gevoel geeft dat ze gehoord worden, maar die ook nog eens zorgde voor een jaarlijkse bezuiniging van 6,2 miljoen euro per jaar. Futuroloog Wim de Ridder bespreekt dit voorbeeld in zijn boek Metamorfose: “In 2011 heeft de gemeente Zeist haar inwoners gevraagd bezuinigingsplannen voor de gemeente op te stellen. Belangstellenden voor deze taak werden in acht themagroepen onderverdeeld waar onder leiding van eigen ambtenaren een ‘bezuinigingsdialoog’ werd gevoerd. Deze dialoog leidde tot het opstellen van een structureel bezuinigingspakket van 6,2 miljoen euro per jaar voor de gemeente. De gemeenteraad heeft nagenoeg alle voorstellen overgenomen. In juli 2012 heeft de provincie Utrecht de gemeente Zeist aangewezen als de financieel gezondste gemeente van de provincie. De burgerparticipatie was gratis.” 

Adjiedj Bakas

© 2021 DEXTER VISIONS Website door: Gibreto