+31(0) 20 627 1017

info@dextervisions.nl

Op naar een tax shift

Op naar een tax shift

foto van Op naar een tax shift

Vernieuwing van het belastingstelsel is al langer een issue. Het nieuwe kabinet moet nu eindelijk eens werk maken van een ‘tax shift’. Om de verduurzaming van onze samenleving te stimuleren zullen we toe moeten naar een systeem waarbij verbruikers en vervuilers gaan betalen. Nu is het nog zo – en dit geldt niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa – dat werk zwaarder wordt belast dan grondstoffengebruik, energieverbruik en transport. Draaien we dit om, dan wordt arbeid goedkoper en kunnen er banen bijkomen, terwijl we verstandiger zullen omgaan met grondstoffen en energie, want die worden immers duurder. Het geeft een stimulans om op grondstoffen te bezuinigen en om producten in een gesloten kringloop te brengen, terwijl tegelijkertijd creativiteit en talent beter benut worden door de lagere belasting op werk. Daarnaast zal de toenemende, mede door belastingen veroorzaakte inkomensongelijkheid in de samenleving moeten worden geadresseerd, want als het zo doorgaat ontstaat er sociale onrust, en daar heeft niemand baat bij. Belastingbetalers financieren nu nog onrealistische overheidsdromen, zoals de energiemaatregelen uit het SER Energie¬akkoord. Een verstandig, rationeel energiebeleid zou kunnen zorgen voor miljarden minder aan belastingdruk bij burgers. Ook een ‘vlaktaks’ zou een goed idee zijn.

Waar we naar toe moeten is minder belasting op arbeid en meer belasting op vervuiling en verbruik. Grote internationale organisaties als de EU, het IMF en de OESO denken in grote lijnen hetzelfde. Het IMF concludeerde eind 2015 dat het Nederlands belastingstelsel te veel gericht is op het belasten van arbeid, en te weinig op het belasten van consumptie en kapitaal. Een verschuiving van de belastinggrondslag kan stapsgewijs en budgetneutraal worden ingevoerd.

Het onderzoeksnetwerk ExTax – waaraan onder meer Deloitte, PwC en KPMG deelnemen – heeft becijferd dat in Nederland een tax shift ter waarde van 33,7 miljard euro kan worden uitgevoerd. Dit komt neer op 14,4 procent van de totale belastinginkomsten. Het aandeel van arbeidsbelastingen zou afnemen van 57,5 procent naar 43,1 procent, en dat van milieubelastingen zou toenemen van 9,1 procent naar 23,5 procent. Dit maakt volgens ExTax middelen vrij om 280.000 nieuwe banen te financieren, terwijl de vraag naar werk met 650.000 fte zou stijgen en er in de reparatiesector 87.000 banen zouden bijkomen. Als al die nieuwe banen worden opgevuld met de mensen die nu aan de kant zitten, zou dit een besparing op de sociale zekerheid betekenen van 4,7 miljard euro. Tel uit je winst.

Ook economen als Willem Vermeend en Rick van der Ploeg hebben zinnige suggesties gedaan voor vernieuwing van het belastingstelsel. Maar meer insiders en outsiders hebben goede ideeën. Het kabinet zou een denktank kunnen installeren die al die ideeën bij elkaar brengt en daaruit een nieuw belastingstelsel creëert. De burgers zouden er ook bij betrokken kunnen worden. In Engeland en in Duitsland hebben burgers zich verenigd in een Bond voor Belastingbetalers. Die denkt daar mee bij kabinetsformaties. Een dergelijke bond bestaat ook in ons land en de overheid zou zo’n bond actief moeten ondersteunen, omdat het financieren van criticasters je scherp houdt. Om die reden financiert de overheid ook de milieubeweging en andere ngo’s.

Ook belastingontwijking door multinationals en rijken moet aangepakt worden. Burgers en mkb’ers vinden het niet fair dat zij wel belasting moeten betalen maar dat anderen door de staat geholpen worden belasting te ontwijken. Het boek ‘Het Belastingparadijs’, van drie financiële journalisten, geeft een onthutsend beeld van wat er op dat vlak gebeurt. Volgens Tax Justice Network gaat er wereldwijd jaarlijks $ 3,1 biljoen om in belastingontwijking. Alle overheden hebben de komende jaren geld nodig, mede om de verarming van de middenklasse en de omscholing als gevolg van de digitale transformatie te financieren. Het wordt tijd dat Nederland het voortouw neemt in een fair belastingstelsel.

Adjiedj Bakas

www.bakas.nl

 

© 2021 DEXTER VISIONS Website door: Gibreto